2014-yil Sankt-Peterburgda o‘tkazilgan xalqaro ochiq turnirda xalqaro toifadagi master talabining 1 ballini bajardi.