2016-yil sentyabr oyida - xalqaro toifadagi sport ustasi bo‘ldi.