2009-yil – 8 yoshgacha bolalar o‘rtasida Toshkent shahar chempioni.